جمع کسرها

جهت ورود کلیک فرمایید


  برای جمع کسرها باید این سه مرحله را انجام دهیم:

  • مرحله ۱: اطمینان حاصل کنید که مخرج ها یکسان هستند

    (اگر مخرجها برابر نبودند مخرج مشترک میگیریم)

 

  • مرحله ۲: یکی از مخرجها را می نویسیم و صورت کسرها را با هم جمع می کنیم
  • مرحله ۳: ساده کردن جواب(در صورت نیاز)

 


 مثال ۱: کسرهای زیر را جمع کنید:

ادامه مطلب


ریاضی ششم دبستان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای